Årvoll gård

Utleie tlf 901 97 692 Mandag kl. 9 - 15 | Onsdag kl. 11 - 16 | Fredag kl. 9 - 15 |

Årvoll gård fortsatt delvis stengt

Det er fortsatt stengt her på gården, men ettersom myndighetene og bydelens ledelse åpner for aktivitet, så vil vi etterstrebe for å gjøre det samme. 

Nye retningslinjer fra FHI gjør at vi kontinuerlig kartlegger alt som kan åpnes.

Velkommen til Årvoll gård

Årvoll gård

er et kulturelt og sosialt treffsted. Aktivitetene på gården organiseres i samarbeid mellom frivillige, foreninger, private og bydelens tilbud. 

Årvoll Gård leier ut lokaler til merkedager og jubileum såvel som  til intimkonserter, revy, teater, seminar og små danseoppsetninger.

Velkommen til Årvoll Gård, Årvollveien 35, 0590 Oslo

tlf. 930 63 872
tlf. 901 97 692 (utleie)  
 

arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no 


Søndagskafé 8. mars

Kvinnetreffen står for søndagskaféen
8. mars.

Velkommen!

Kulturlunsj 30. mars

Konsert 60 +
30. mars
Avlyst
Vi vil arrangere denne til høsten

Årvoll pensjonistforening

Årvoll Pensjonistforening

møte med underholdning

Fjøsdisco våren 2020

Fjøsdico 23/2, 22/3 og 19/4

Kafé

Ervald arbeidssenter drifter kaféen på Årvoll gård.
Kaféen er åpen fra 11.00 til 14.00 mandag til torsdag. 

Ingen kafé på fredager.

Enkel servering med kaffe, vafler og smørbrød

Velkommen! 

Olavsrosa

Olavsrosa
I 2012 fikk Bydel Bjerke tildelt Olavsrosa for ivaretaking av historisk gardsanlegg som gir identitet og historisk forankring til bydelen, og for god bruk til samfunnstjenelige, kulturelle formål.

Les mere om Olavsrosa her:   http://www.kulturarv.no/


Dyrene på gården.

Dyrene på Årvoll Gård har private eiere under den frivillige organisasjonen Stallen på Årvoll Gård. Dyrene skaper god stemning og vi ønsker publikum velkommen til å hilse på dyrene som er på besøk hos oss. NB! det er ikke lov å mate dyrene.

For tiden har vi besøk av fem hester og høns. 

Kontakt oss

Gårdsbestyrer Arild Sørum

arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no

tlf. 93 06 38 73 


Utleie Bethina Christensen
Mandag - onsdag - fredag 9.00 - 15.00
tlf. 90 19 76 92
arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no
bethina.christensen@bbj.oslo.kommune.no Årvollveien 35, 0590 Oslo

http://kart.gulesider.no/m/ar2Xm


Offentlig transport
31 - Snarøya/Tonsenhagen/Grorud- gå av på Årvollveien og følg veien
videre oppover.
25 - Majorstuen/Karihaugen - Gå av på Årvollveien og følg veien
videreoppover.
33 - Filipstad/Ellingsrudåsen - gå av på Årvoll senter og følg
Årvollveien videre oppover.

Isdammen

Øvre isdam er et kulturminne som drev uttak av is til hoteller og privathusholdninger helt fram til 1968. I 2009 kjøpte Oslo kommune ved Eiendom- og byfornyelsesetaten Øvre isdam av privat eier. Bydel Bjerke ba om, og fikk ansvaret for driften og utviklingen av stedet gjennom en leiekontrakt med etaten.

Tjernet Isdammen er kunstig anlagt i 1920 årene og har vært brukt til is-uttak fram til 1968. Tomten på eiendommen er ca. 44 mål hvorav selve tjernet utgjør ca. 4 mål. Eiendommen er bebygget med et våningshus, to annekser, tre uthus og en garasje. Bebyggelsen er oppført ca. 1920 med unntak av garasjen som ble oppført i 1960.    

Øvre isdam ligger innen for markagrensen ca. 3 minutter fra parkeringsplassen øverst i Årvollveien og er en av inngangsportalene til Lillomarka fra Stig/Årvoll.

 

For spørsmål om Isdammen, kontakt 


Årvoll gård 

Telefon 901 97 692 mellom kl. 09.00 og 15.00 mandag, onsdag og fredag.


Mer info om leie av Damhuset ved Isdammen under " selskapslokaler " - se liste til venstre eller trykk på linken.