Årvoll gård

Årvoll gård

Høsten 2020


Årvoll gård gjenåpnes gradvis, med mulighet for leie av lokaler

 
Det er delvis stengt her på gården, men ettersom myndighetene og bydelens ledelse åpner for aktivitet, så vil vi etterstrebe for å gjøre det samme.

Nye retningslinjer fra FHI gjør at vi kontinuerlig kartlegger alt som kan åpnes.

Utleielokaler leies ut jf gjeldende regler og forskrifter. Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de gjeldende forskriftene ved gjennomføring av sitt arrangement. 

Arrangement f.o.m. 7. mai

02.10.20                                

"Ifølge nasjonale bestemmelser er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. I Oslo kommune er det i tillegg innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass."

Hentet fra: 
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/arrangementer/ 
klikk på lenken for mer informasjon. 


Hvor mange som er tillatt i våre lokaler avhenger av størrelsen på lokalet. Det må det være mulig å holde 1 meter avstand(i alle retninger) mellom alle deltakere til en hver tid. Unntaket er for de som tilhører samme husstand. 

Det gjør at lokalene har følgende kapasitet:

Kulturloftet: 45 pers
Fjøset:34 pers
Våningshuset: 23 pers
Damhuset: 15 pers

Ansvarlig arrangør ved selskap er leietaker. Evt. kan det være en leietaker utpeker som deltar under hele selskapet.


For mer info, klikk deg inn på de forskjellige lokalene.
   

Selskapslokaler

Årvoll Gård har lokaler som egner seg meget godt for bryllup, konfirmasjoner, jubileumsmarkeringer, julebord, firmafester, konferanser, firmapresentasjoner og generalforsamlinger. Kulturloftet kan også benyttes til intimkonserter, danse - og  teaterforestillinger.  Vi har meget stor etterspørsel og anbefaler publikum om å bestille lokaler i god tid.


Prisene under de ulike lokalene gjelder selskap og privat leie. Alle priser inkluderer vask og oppvask. Lokalene må ryddes og søppel må tømmes etter leie. Det er også mulig å bestille dekkedag.

Årvoll Gård tilbyr videre utleie for innstudering for kunstneriske ensembler, aktiviteter for og av lag - og foreningsvirksomhet, både enkel og langtidsutleie. For priser for ensembler, lag og foreninger, samt konferanse og seminarer, kontakt Årvoll Gård.
          
         

Utleietelefon:  901 97 692
Mandag/onsdag/fredag kl. 10 - 14

epost:
arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no