Årvoll gård - Kulturloftet

Brukerforum 2018

Er alle foreningenes høyeste organ. Ledere fra alle foreningene sitter i Brukerforum. Planlegger alle felles arrangementer, så som søndags kafeer, vinter-, sommer- og jul på Årvoll gård.Arbeidsutvalget skiftes ut hvert år og går på rundgang i foreningene

Leder Elin S. Rytterager 905 49 577 elin_stein@hotmail.com

Nestleder Elisabeth Guldbransenelisabeth.gulbransen@gmail.com

Styremedlem Eldbjørg Valen Gudmundsen 454 38 688 evgudmundsen@live.no

Kasserer Tone Øverlie 984 52 478 tonev@getmail.no

Sekretær Ellen Thijn 468 40 511 ellen.thijn@bbj.oslo.kommune.no

Varamedlem Inger Eliassen 957 24 707 Arvoll.parsell@yahoo.no

Bjerke Dramatiske Selskab

Bjerke Dramatiske Selskab        

Fjøset, mandager fra kl.18.30 - 21.30

Setter opp familieforestillinger i uke 45, underholder ved store arrangementer, som Sommer på Årvoll gård og Jul på Årvoll gård.

Snekker Andersen spilles i desember.

Jeanett Corneliusen Jee 905 92 762 Jeejeanett@hotmail.co.uk    

Elisabeth Guldbransen elisabeth.gulbransen@gmail.com

Bjerke Husflidslag

Bjerke Husflidslag

Holder til i Våningshuset v/ bikuben

tirsdag, onsdag, torsdag                       

Brit Bakken 988 94 978 brit-bak@online.no

Kasserer Elsa Britt Robertsen 951 85 792 elsabritt@yahoo.no

Styremedlem Toril Henriksen 454 54 927 toril.henriksen@me.com

Jorund Myhre 992 43 420 jorund_my@hotmail.com

Gro Eriksen 976 74 284 gro.e@live.no

Vara Torunn Sørensen 480 31 837 torunn.harriet.sorensen@gmail.com

Irmgard Steinmoen 958 65 900 irmgard@getmail.no

Brobekk skolehage - Økernveien

Brobekk skolehage- Økernveien

drevet på frivillig basis. Skolehagen forvaltes av bydel Bjerke og administreres av en arbeidskomite. Der er 90 private parseller, 3 barnehageparseller og 2 skoleparseller. Vi har en urtegruppe, som selger urter under Jul på Årvoll Gård. I begynnelsen av september har vi markedsdag. Hvor du kan få kjøpe grønnsaker og epler. En helg i mai holder vi åpen hage i fruktblomstringen. Vi har salgs stand under «Jul på Årvoll gård»

Økernveien 239, 0584 Oslo

Bjerke Mela

Bjerke Mela 

Bjerke Mela inneholder mange fargerike  

overraskelser hvert år, som er forberedt av forskjellige 

foreninger med forskjellige kulturelle bakgrunner. Vi inviterer 

alle organisasjoner som vil ha ett samarbeid, hvor målet er 

integrering av barn og familier fra alle kanter i byen. Her blir 

det presentert sang, dans, musikk, mat og aktiviteter fra 

forskjellige land. Både etnisk norske og innvandrere 

samarbeider under et tak. 

Arrangeres hvert år, siste søndagen i august. Kontakt leder 

Meena Grover tlf. 928 98 497. 


Kulturklubben på Årvoll gård

Kulturklubben på Årvoll gård

Har åpent følgende dager:

Siste fredag i måneden.

I desember er det 4.juledag.

Stengt i mai, juni, juli og august

Kulturklubbens fredagspub inneholder som regel:

Quiz og Live musikk

Alle over 25 år er velkommen!

www.kulturklubben.info       

Leder Hans Christian Bakke 950 83 743       

h-cbakke@online.no

Nestleder Ulf Hjerpseth  annehjerpset@gmail.com

Styremedlem Marit Kristiansen marit10154@hotmail.com

Kasserer Hans Seljen 414 51 481       

Varamedlem Jarl Gabrielsen jarl@lysmestern.no                

Lions club Oslo - Årvoll

LIONS CLUB Bjerke

Vi engasjerer oss først og fremst i å yte humanitær og sosial hjelp til mennesker i lokalmiljøet, uavhengig av den enkeltes bakgrunn og ståsted. Hjelpen ytes dels gjennom fysisk dugnad og dels i form av finansiell støtte. Vår viktigste inntektskilde er den årlige kunstutstillingen på Årvoll skole. Vi har medlemsmøtene våre på Årvoll gård den tredje tirsdagen i måneden. Der treffer vi hyggelige venner og opplever interessante samvær og foredrag. Vil du vite mer om oss og det vi driver med, kan du 

kontakte Tore Bakker, tlf. 922 98 769 ellerjune.bakker@vikenfiber.no

Årvollstallen

Årvollstallen                            
I stallen står seks hester i privat eie. 
Vi har mange fôr ryttere. For å bli fôr rytter må en være over 
18 år. Vi ber om forståelse for at det ikke er lov å gi hestene 
mat pga sykdom. 
Vi leier ut hestehenger kr. 500.- pr døgn. Vi er en hyggelig 
gjeng som driver stallen på dugnadsbasis. 
Kontakt: stallaarvoll@gmail.com
Det finnes to små hønsehus på gården, og er du interessert i 
hønene, kan du kontakte tonev@getmail.no"

Folkeakademiet Bjerke

Folkeakademiet Bjerke

Står for underholdning på søndag kafeene og arrangerer FN dagen

leder og kasserer

Grethe Solheim 962 32 309    grethe.solheim@hotmail.com

Nestleder Anne Marie Haug  926 04 995  mugin@online.no

Styremedlem Kjell Nesdal  936 96 065  kjell.nesdal@gmail.com

Styremedlem Frode Søtorp  901 43 716 fsotorp@online.no

Varamedlem Alfhild Botilsrud 988 34 019  synnb@outlook.comÅrvoll gårds venner

Årvoll gårds venner

Venneforeningen ble stiftet i 1986. Målene er å ta vare på 

Årvoll Gård med tilhørende arealer, og arbeide for å utvikle 

området til et kultur- og aktivitetssenter. Foreningen er 

partipolitisk uavhengig. Foreningen ønsker å engasjere så 

mange som mulig for å nå foreningens mål for gården. 

For å fremme målene skal foreningen:

•   Utforme forslag og ideer til nye aktiviteter

•   Bidra til rehabilitering og enklere vedlikehold av 

bygninger og utearealer

•   Hjelpe til ved arrangementer og aktiviteter på gården

Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner kan være 

medlemmer. Foreningen er innmeldt i Brønnøysundregistrene. 

Foreningen har til en hver tid om lag 200 betalende medlemmer. 

Inntekten til foreningen kommer fra medlemskontingent, kafedrift

og annen deltakelse i gårdens arrangementer.  Foreningen er 

opptatt av at Årvoll Gård holdes i god og forsvarlig stand. Vi vil 

gjerne bidra til at våningshuset fra 1830 holdes i tidstypisk stand. 

Vi har sørget for innkjøp og restaurering av møbler og inventar. 

For våre medlemmer avholder vi hvert år en tilstelning; en 

festlig sammenkomst eller en dagstur.

Hva vil vi:

Årvoll Gårds Venner anser det som viktig med godt samarbeid 

med Oslo kommune og de andre foreningene som bruker 

gården. Vi tror det er gjennom dette at vi utvikler de sosiale og 

kulturelle tilbudene til beste for alle grupper i nærmiljøet.  Bidrar til at Våningshuset og møbler blir satt i stand i Empire stil. Har to medlemsmøter i året.

Har kafeen på «Jul på Årvoll gård»

Leder Elin S. Rytterager 905 49 577 elin_stein@hotmail.com

Styremedlem Anne Lise Risnes  906 83 723  

anne.lise.risnes.andersen@gmail.com

Styremedlem Brita Thomassen 951 77 387 Britoms@getmail.no

Kasserer Karin Lillehagen  928 33 329  karinlil@online.no

Styremedlem Eli Nordheim 466 30 245 elnordhe@gmail.com

Varamedlem Gunnar Larne  900 46 968   gunnarlarne@gmail.com

Kvinnetreff

Kvinnetreffen.

Kvinnetreffen er en forening for Pakistanske kvinner i bydel Bjerke. De har Kvinnegruppe og ungdomsgruppe. Foreningen er også for barn. 

Vi går på turer sammen og feirer norske og pakistanske høytider 

sammen. Vi holder også undervisning i Koranen.

Ta kontakt med Azmat Jabeen Tlf 21 68 57 55 / 986 18 191 kvinnetreff@hotmail.com  

Maleklubben

Vi er en trivelig gjeng som møtes og maler 3 torsdager i måneden. Vi har også jevnlig kurs. Vi maler med akryl, akvarell og luktfri olje. Alt etter hva man ønsker. Ønsker du å være med oss, er du hjertelig velkommen. Leder og kasserer

Vigdis Tisèll 466 61 405 vigdistisell@gmail.com

Nestleder Hans Hasle 414 51 481 hanhalse@online.no

Styremedlem Anne Marie Haug 926 04 995 mugin@online.no

Styremedlem Kerstin Ness  951 36 028 kerstin.ness@gmail.com

Varamedlem Eva Grimelund 980 85 028 evagrimelund@gmail.com

Årvoll parsellhagelag

Årvoll parsellhagelag

Ca 70 parseller, på ca 20 og 45 m2. Dugnad vår og høst. 

Medlemsmøte og årsmøte. Arrangerer kafeer på 

Årvoll gård flere ganger årlig. 

Hjemmeside: www.aarvoll-parsellhage.no  

Kontakt og søknader: e-post: arvoll.parsell@yahoo.no  

Postadresse: Årvoll parsellhagelag, postboks 58 Bjerke, 

0515 OSLO.

   

Årvoll Sangensemble.

Årvoll Sangensemble.

Koret på gården. Musikal hver vår. 

Synger under ”Sommer på

Årvoll gård” og synger adventstiden inn under

 ”Jul på Årvoll gård”. 

De ønsker å øke bemanningen gjerne med flere 

mannsstemmer.

Øver hver tirsdag kl. 18.30. Leder Ingun Furulund

ingun_furulund@yahoo.no

Kom og Dans

Kom og Dans      

Holder kurs hver torsdag fra kl. 19.00 

Vårkurs:

januar til april

Høstkurs:

september til november

Linedance Påmelding: 930 36 976 (Anne) eller 22 40 19 00

Sidsel Fasting 22 40 19 00 sidsel.fasting@komogdans.no