Årvoll gård - Kulturloftet

Brukerforum

Brukerforum 2016

Leder  – Toril Henriksen – Bjerke Husflidslag
mail: toril.henriksen@me.com   tlf: 45454927

Nestleder  – Kjell Nesdal – Folkeakademiet Bjerke
mail: kjell.nesdal@gmail.com   tlf: 93696065 
Kasserer – Tone Øverlie – Stallen 
mail: tonev@getmail.no   tlf: 98452478
Styremedlem -  Jeanett Corneliussen - Bjerke Dramatiske Selskab
mail:bjerke.dramatiske@gmail.com   tlf: 90592762 – 46942673
Varamedlem - Brobekk skolehage (kommer med navn)
mail: tlf:
Sekretær – Ellen Thijn – Kultur og oppvekst
mail:  ellen.thijn@bbj.oslo.kommune.no   tlf: 46 84 05 11


Arbeidsutvalget forbereder møter og saker som skal opp i Brukerforum. Brukerforum har tre faste arrangementer som er Vinter på Årvoll, Sommer på Årvoll gård og Jul på Årvoll gård, pluss fjøskos og søndagskafeene som løpende saker gjennom hele året.

Søndagskafeene er fortsatt vår mest synlige aktivitet. Kafeene er godt besøkt. Fast underholdning kl. 13.00. 

Samarbeidet mellom de ulike lag, foreninger og brukerne på gården er noe vi fokuserer på hele tiden. Fjøskos på Kulturloftet er et meget populært tiltak. Vi lar oss inspirere av alle disse forventningsfulle barna, et samarbeids prosjekt med Årvoll gård. Vi leier inn profesjonelle og amatører til underholdning for barna. Det kan være alt fra eventyropplesning, fortellinger, teater og dans.   

Brukereforumet vil være med å skape interessen rundt Årvoll gård og bidra til aktive arrangementer. Så som musikk, barneteater, familiedager og lignende. Brukerforum vil gjerne knytte til seg flere foreninger, vi ønsker å fornye oss. Vi vil gjerne være mer hipp og fresh. 

Brukerforum ønsker å samarbeide med Årvoll gård.

Brukerforum ønsker å bidra med gratis underholdning for barn med god kvalitet. Hvordan vi kan gjøre dette, er blant annet å søke frivillighets midler, midler fra stiftelser og andre legater. Brukerforum mener at kultur er forebyggende for god helse, at det gir felleskap, glede og jevner ut sosial ulikheter.

Bjerke Dramatiske Selskab

Bjerke Dramatiske Selskab

Amatørteater for folk i alle aldre, velkommen! Møtes 
mandager kl.18.45 
Vi ønsker oss flere menn. Uke 45 spiller vi revy.

Vi er 20 år i 2016, det vil vi markere med høydepunkter 
fra hvert år.

Under «Sommer på Årvoll gård» er det barneteater 
ute på tunet.

«Jul på Årvoll gård» er vi Julemus og forteller eventyr.
Leder Jeanett Corneliusen Kontakt oss på tlf. 905 92 762 
el. E-mail   
bjerke.dramatiske@gmail.com     
https://www.facebook.com/BjerkeDramatiskeSelvskabBds?ref=hl

Bjerke Husflidslag

Bjerke Husflidslag

Julemarked første helg i advent, Vår marked i april og høstmarked i oktober.
For kurs og lagkvelder, se eget program.

http://www.husflid.no/lokallag/oslo/lokallag/bjerke_husflidslag


https://www.facebook.com/bjerkehusflidslag/  

Brit Bakken brit.bakken@online.no

Brobekk skolehage - Økernveien

Brobekk skolehage- Økernveien
drevet på frivillig basis. Skolehagen forvaltes av bydel Bjerke og administreres av en arbeidskomite. Der er 90 private parseller, 3 barnehageparseller og 2 skoleparseller. Vi har en urtegruppe, som selger urter under Jul på Årvoll Gård. I begynnelsen av september har vi markedsdag. Hvor du kan få kjøpe grønnsaker og epler. En helg i mai holder vi åpen hage i fruktblomstringen. Vi har salgs stand under «Jul på Årvoll gård»

Økernveien 239, 0584 Oslo

Bjerke Mela

Bjerke Mela 
Bjerke Mela inneholder mange fargerike 
overraskelser hvert år, som er forberedt av forskjellige 
foreninger med forskjellige kulturelle bakgrunner. Vi inviterer 
alle organisasjoner som vil ha ett samarbeid, hvor målet er 
integrering av barn og familier fra alle kanter i byen. Her blir 
det presentert sang, dans, musikk, mat og aktiviteter fra 
forskjellige land. Både etnisk norske og innvandrere 
samarbeider under et tak. 
Arrangeres hvert år, siste søndagen i august. Kontakt leder 
Meena Grover tlf. 928 98 497. 


Kulturklubben på Årvoll gård

Kulturklubben.
Kulturklubben arrangerer fredagspub den siste fredagen i
måneden kl. 19.00 til kl. 24.00.Leder Hans Chr. Bakke.
Stengt mai, juni, juli, august.
Program se vår FB side Kulturklubben

Lions club Oslo - Årvoll

LIONS CLUB OSLO-ÅRVOLL
Vi engasjerer oss først og fremst i å yte humanitær og sosial hjelp til mennesker i lokalmiljøet, uavhengig av den enkeltes bakgrunn og ståsted. Hjelpen ytes dels gjennom fysisk dugnad og dels i form av finansiell støtte. Vår viktigste inntektskilde er den årlige kunstutstillingen på Årvoll skole. Vi har medlemsmøtene våre på Årvoll gård den tredje tirsdagen i måneden. Der treffer vi hyggelige venner og opplever interessante samvær og foredrag. Vil du vite mer om oss og det vi driver med, kan du
kontakte Tore Bakker, tlf. 922 98 769 eller
june.bakker@vikenfiber.no

Årvollstallen

Årvollstallen                            
I stallen står seks hester i privat eie. 
Vi har mange fôr ryttere. For å bli fôr rytter må en være over 
18 år. Vi ber om forståelse for at det ikke er lov å gi hestene 
mat pga sykdom. 
Vi leier ut hestehenger kr. 500.- pr døgn. Vi er en hyggelig 
gjeng som driver stallen på dugnadsbasis. 
Kontakt: stallaarvoll@gmail.com
Det finnes to små hønsehus på gården, og er du interessert i 
hønene, kan du kontakte tonev@getmail.no"

Folkeakademiet Bjerke


Leder Grethe Solheim 96 23 23 09 grethe.solheim@hotmail.com 
Folkeakademiet Bjerke ble stiftet i 1993. Folkeakademiet er en 
kultur og folkeopplysningsorganisasjon. Ansvar for en stor del av kulturtimen på søndagskafeen. 
Folkeakademiets idégrunnlag bygger på: 
- Omsorg og respekt for alt liv.
- Likeverdighet, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker.
- FN – erklæringen om menneskerettighetene.
Folkeakademiets satsningsområder er:
” Fra innvandrer til medborger”, ”Demokratibygging og 
folkeopplysning” ”Visst virker kultur”, ”Se verden i øynene” og ”Syng for livet”. Hvert 4. arrangement er knyttet til mangfold. 

Årvoll gårds venner

Årvoll gårds venner
Venneforeningen ble stiftet i 1986. Målene er å ta vare på
Årvoll Gård med tilhørende arealer, og arbeide for å utvikle
området til et kultur- og aktivitetssenter. Foreningen er
partipolitisk uavhengig. Foreningen ønsker å engasjere så
mange som mulig for å nå foreningens mål for gården.
For å fremme målene skal foreningen:
•        Utforme forslag og ideer til nye aktiviteter
•        Bidra til rehabilitering og enklere vedlikehold av
bygninger og utearealer
•        Hjelpe til ved arrangementer og aktiviteter på gården
Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner kan være
medlemmer. Foreningen er innmeldt i Brønnøysundregistrene.
Foreningen har til en hver tid om lag 200 betalende medlemmer.
Inntekten til foreningen kommer fra medlemskontingent, kafedrift
og annen deltakelse i gårdens arrangementer.  Foreningen er
opptatt av at Årvoll Gård holdes i god og forsvarlig stand. Vi vil
gjerne bidra til at våningshuset fra 1830 holdes i tidstypisk stand.
Vi har sørget for innkjøp og restaurering av møbler og inventar.
For våre medlemmer avholder vi hvert år en tilstelning; en
festlig sammenkomst eller en dagstur. 17. mai frokosten på
gården er populær.
Hva vil vi:
Årvoll Gårds Venner anser det som viktig med godt samarbeid
med Oslo kommune og de andre foreningene som bruker
gården. Vi tror det er gjennom dette at vi utvikler de sosiale og
kulturelle tilbudene til beste for alle grupper i nærmiljøet.
Leder Aud Blinge tlf. 932 63 652 audsofieblinge@gmail.com

Kvinnetreff

Kvinnetreffen.
Kvinnetreffen er en forening for Pakistanske kvinner i bydel Bjerke. De har Kvinnegruppe og ungdomsgruppe. Foreningen er også for barn.
Vi går på turer sammen og feirer norske og pakistanske høytider
sammen. Vi holder også undervisning i Koranen.
Ta kontakt med Azmat Jabeen Tlf 21 68 57 55 / 986 18 191 kvinnetreff@hotmail.com  

Litteraturlaget

Litteraturlaget
Leseglade
seniorer har i 20 år lest bøker fra mange land, bøker
av de gode gamle forfatterne og nyere litteratur. Vi begynte med Oslos historie, en litteratur vi kunne øse av i en rik mon. Bøkene låner vi på Bjerke bibliotek, vi kommer sammen en gang i måneden i hovedhuset på Årvoll gård, fra kl. 12 – 14.30 En kopp kaffe og noe å bite i hører med. Gruppen passer for alle som liker å lese og som har lyst å snakke med andre om bøker. Alle i litteraturgruppa leser samme bok og diskuterer fritt både handling, forfatterskap og tema som boka handler om. En rekke utflukter og teaterbesøk har vært gjennomført. Bøker for høsten er:
13. september       Arsenikktårnet - Anne B. Ragde
                            Hvitt hav - Roy Jacobsen
11. oktober           Nattønsket – Anne B. Ragde
                            Sett ut en vaktpost – Harper Lee
 8. november        Jo Fortere jeg går, jo … – Kjersti Skomsvold
                            Ensomheten – Kjetil Bjørnstad
 6. desember         Arvestålet – Sigurd Hoel
                            Et helt halvt år – Jojo Moyes 
   
Leder: Frida Wasland tlf. 22 65 46 74 ewasland@online.no


Maleklubben

Maleklubben
For alle med interesse for maling med akvarell og akryl.
(Olje er ikke tillatt hos oss). Vi holder til på Fjøsloftet 2.
torsdager i måneden. Du trenger ikke være "proff" for å
være medlem - hos oss er malegleden det viktigste.
Det er bare å stikke innom en torsdag for å se om dette
er noe for deg, eller kontakte:
Eva Grimelund på mob 98085028 eller på
mail evagrimelund@gmail.com


Årvoll parsellhagelag

Årvoll parsellhagelag
Ca 70 parseller, på ca 20 og 45 m2. Dugnad vår og høst.
Medlemsmøte og årsmøte. Arrangerer kafeer på
Årvoll gård flere ganger årlig.
Hjemmeside: www.aarvoll-parsellhage.no 
Kontakt og søknader: e-post: arvoll.parsell@yahoo.no 
Postadresse: Årvoll parsellhagelag, postboks 58 Bjerke,
0515 OSLO.
   

Årvoll Sangensemble.

Årvoll Sangensemble.
Koret på gården. Musikal hver vår.
Synger under ”Sommer på
Årvoll gård” og synger adventstiden inn under
 ”Jul på Årvoll gård”.
De ønsker å øke bemanningen gjerne med flere
mannsstemmer.
Øver hver tirsdag kl. 18.30. Leder Ingun Furulund

ingun_furulund@yahoo.no

Kom og Dans

KOM og DANSOppstart høst: 15.sept. 2016 starter dansekurs i Linedance og i Bugg.      

         
Meld deg på ved å sende en mail til 
oslo@komogdans.no
tlf. 22 40 19 00, eller møt opp! Evt. benytt påmeldingsskjema på

www.komogdans.no/oslo


  
 

Pris 700,- kr for 8 ganger à 1,5 time   

Danyosha sports – og kulturforening

Danyosha sports – og kulturforening  
Danyosha sports –og kulturforening arrangerer kurser for barn i: 

1. Piano, cello og fiolin undervisning
2. Klassisk og moderne ballet undervisning
3. Rytmisk gymnastikk undervisning
4. Akrobatikk (på gulv) undervisning
5. Russisk og engelsk språkundervisning
6. Undervisning


Facebook:
www.facebook.com/barneballett

 
Kontaktinformasjon: Roza Kalenova,
tlf. 482 84 766, epost: rozakalenovadanyosha@gmail.com