Årvoll gård

Arild Sørum

Telefon 930 63 873 
Mandag til fredag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00
mail arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no  

Utleiekonsulent Bethina Christensen

Utleietelefon 90 19 76 92
Kontortid mandag, onsdag og fredag
mellom kl. 09.00 og kl. 15.00
mail arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no