Årvoll gård

Gårdsbestyrer Edit Bø

Telefon 90 19 76 92
Mandag til fredag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00
mail arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no

Utleiekonsulent Bethina Christensen

Utleietelefon 90 19 76 92
Kontortid mandag, onsdag og fredag
mellom kl. 09.00 og kl. 15.00
mail arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no

Kulturkonsulent Ellen Thijn

Kulturkonsulent Ellen Thijn
Kontortid mandag fra kl. 10.00 - 17.30  tirsdag fra 07.30 til 14.00 onsdag i like uker etter avtale.

Telefon 46 84 05 11 mail ellen.thijn@bbj.oslo.kommune.no