Kvisten

Møterommet Kvisten

Leiepriser kr. 150,- pr. time
pr. kveld  kr. 500,-
For utleie ring mandag, onsdag og fredag mellom kl. 9.00 og 15.00 23 43 93 03