Aktivitetshuset Rasmus

Våningshuset fra "stassiden".

Våningshuset brukes mandag, onsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 av bydelens Aktivitetshus Rasmus.
Mer info på bydelens egne nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/aktivitetshus/rasmus-aktivitetshus/#gref

Ukeplan høst 2022
Aktivitetstilbud høst 2022