Tekstilkunstner Eline Medbø

Tekstilkunstner Eline Medbøe

Tekstilkunstner Eline Medbøe

Eline holder til i  2.etg i Drengestua. Hun har allsidig bakgrunn innen kunstfeltet, både som utøvende kunstner, som kursholder, gallerist og utstillingsansvarlig. Medbøe er utdannet ved Statens Håndverks-og Kunstindustri skole, institutt for tekstil i 2003. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og mottatt flere stipender. Ved siden av sitt virke som kunstner har Medbøe jobbet som gallerist og var i perioden 2005-2008 med på å starte og drive Galleri Briskeby. 

Medbøe har ledet flere kurs og workshops innen kunst, håndverk og kunst som sorgbearbeiding, bl.a. prosjektet "Minneteppet". Hun driver "Kjoleinstituttet" på Årvoll Gård som er et tilbud til jenter i bydelen.

www.elinem.no

www.minneteppe.no

elinemed.blogspot.no

     


Redesign