Årvoll gård Kultursenter

Historikk

Historikk

Historie Årvoll gård

Årvoll gård er opprinnelig en gammel Akergård. Navnets opprinnelse - Årvoll kommer fra norrønt orravellir – orrhanevollene-. Skriftlige kilder viser at gården tilhørte Oslo Domkapital (kirken) i 1396. Etter reformasjonen i 1537 overtok kongen gården som hundre år etter solgte den til velstående Christiania borgere. Den mest kjente eieren var borgermester i Christiania, Nils Lauritssøn. Siden gikk gården i arv til Lauritssøn stedatter Maren Jensdatter Roll, som i 1665 overtok mer enn åtti gårder og gårdparter etter moren og stefaren. Maren var en stridslysten og sta dame, og etter å ha lagt seg ut med kommanderende general i Norge, Gustav Wedel Jarlsberg, ble hun satt i husarrest på en av sine andre gårder, Bredtvet lenger opp i Groruddalen. Siden har gården skiftet eiere mange ganger og gårdstunet slik vi kjenner det i dag, har utviklet seg fra 1826. Både hovedbygningen og låven er bygd på flere ganger. Våningshuset ble bygd i empire stil i 1836. På slutten av 1800-tallet fikk bygningen et sveiser preg. I 1872 ble gården en slektsgård. Christoffer Opsahl kjøpte gården som ble i hans familie til 1950-årene, da kjøpte Oslo kommune gården. Senere på 70 tallet ønsket Oslo kommune å bygge bensinstasjon og etter hvert et sykehjem, men heldigvis ble ikke planene realisert. Innbyggerne på Årvoll ville bevare gården og utvikle et kultursenter og satte i gang med å fylle husene med aktiviteter. Innbyggerne drev senteret på frivillig basis i ti år, før bydelen overtok forvaltningen av gården. I dag er Årvoll gård et kulturelt og sosialt treffsted for mange mennesker hvor aktivitetene på gården organiseres i en fin miks mellom frivillig innsats, private og bydelens tilbud. Mange lag og kulturforeninger holder til på gården i tillegg til flere brukskunstnere, næringsdrivende. Med et flott scenerom, Kulturloftet, ønsker vi at kulturen skal blomstre, og bli en attraktiv scene for både nærmiljøet og regionen.