Årvoll gård

Aktivitetshuset Rasmus

Våningshuset fra "stassiden".

Våningshuset brukes mandag, onsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 av bydelens Aktivitetshus Rasmus.
Mer info på bydelens egne nettsider:

Ukeplan høst 2022

Aktivitetstilbud høst 2022