Årvoll gård

Galleri Fjøset

Utstillingene henger en måned hver.

Ny utstilling ved månedsskiftet.
Unntak kan forekomme

Galleri Fjøset har utstillingsmuligheter for amatører. Lokalet benyttes til kafè og møtevirksomhet såvel som til utleie for fest og merkedager. Bildene kan betraktes av alle våre gjester og henger som en fin ramme i et lokale for mangfoldig aktivitet.

I forbindelse med utstillingen kan det avholdes vernissage, bildene er forsikret og for mer informasjon kontakt Bethina Christensen på tlf 901 97 692 man/ons/fre 10 - 14.

Utstillingene har generell åpningstid: 
 
Mandag - torsdag kl. 09:00-14:30 
Søndag kl. 12:00-15:00
 

Unntak kan forekomme - se mer info for månedens utstilling