Årvoll gård

Utleie tlf mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 og 15.00 tlf. 901 97 692

Velkommen til Årvoll gård

Årvoll gård er et kulturelt og sosialt treffsted for bydelens beboere. Aktivitetene på gården organiseres i et samarbeid mellom frivillig innsats, private og bydelens tilbud. 

Årvoll Gård leier ut lokaler til merkedager og jubileum såvel som  til intimkonserter, revy, teater, seminar og små danseoppsetninger. Vi har lokaler for leie til frivillige foreninger/lag. For mer informasjon om leie av lokaler se vår meny til venstre, gården kan også kontaktes via tlf, mail eller ved besøk.

Velkommen til Årvoll Gård, Årvollveien 35, 0590 Oslo
tlf. 901 97 692 
 

arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no 


Olavsrosa

Olavsrosa
I 2012 fikk Bydel Bjerke tildelt Olavsrosa for ivaretaking av historisk gardsanlegg som gir identitet og historisk forankring til bydelen, og for god bruk til samfunnstjenelige, kulturelle formål.


Dyrene på gården.

Dyrene på Årvoll Gård har private eiere under den frivillige organisasjonen Stallen på Årvoll Gård. Dyrene skaper god stemning og vi ønsker publikum velkommen til å hilse på dyrene som er på besøk hos oss.

For tiden har vi besøk av fem hester og høns. 

Kontakt oss

Gårdsbestyrer Edit Bø
edit.bo@bbj.oslo.kommune.no
tlf. 90 19 76 92

60+ og frivillighet Ellen Thijn
Kontortid hver mandag og tirsdag. Onsdag i like uker.
Tlf. 46 84 05 11
ellen.thijn@bbj.oslo.kommune.no

Utleie Bethina Christensen
Mandag - onsdag - fredag 9.00 - 15.00
tlf. 90 19 76 92
arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no
bethina.christensen@bbj.oslo.kommune.no Årvollveien 350590 Oslo

http://kart.gulesider.no/m/ar2Xm


Offentlig transport
31 - Snarøya/Tonsenhagen/Grorud- gå av på Årvollveien og følg veien
videre oppover.
25 - Majorstuen/Karihaugen - Gå av på Årvollveien og følg veien
videreoppover.
33 - Filipstad/Ellingsrudåsen - gå av på Årvoll senter og følg
Årvollveien videre oppover.

Isdammen

Øvre isdam er et kulturminne som drev uttak av is til hoteller og privathusholdninger helt fram til 1968. I 2009 kjøpte Oslo kommune ved Eiendom- og byfornyelsesetaten Øvre isdam av privat eier. Bydel Bjerke ba om, og fikk ansvaret for driften og utviklingen av stedet gjennom en leiekontrakt med etaten.

Tjernet Isdammen er kunstig anlagt i 1920 årene og har vært brukt til is-uttak fram til 1968. Tomten på eiendommen er ca. 44 mål hvorav selve tjernet utgjør ca. 4 mål. Eiendommen er bebygget med et våningshus, to annekser, tre uthus og en garasje. Bebyggelsen er oppført ca. 1920 med unntak av garasjen som ble oppført i 1960.    

Øvre isdam ligger innen for markagrensen ca. 3 minutter fra parkeringsplassen øverst i Årvollveien og er en av inngangsportalene til Lillomarka fra Stig/Årvoll.

 

For spørsmål om Isdammen, kontakt 


Årvoll gård 

Telefon 901 97 692 mellom kl. 09.00 og 15.00 mandag, onsdag og fredag.


Mer info om leie av Damhuset ved Isdammen under " selskapslokaler " - se liste til venstre eller trykk på linken.