Årvoll gård - Kulturloftet

HJEMMESIDEN ER UNDER REDIGERING, VI TAR FOREBHOLD OM FEIL. Utleietlf er åpen mandag - fredag fra kl. 9.00 og 15.00 tlf. 901 97 692

Velkommen til Årvoll gård - Kulturloftet

Årvoll gård - Kulturloftet

Årvollveien 35

0590 Oslo

http://kart.gulesider.no/m/ar2Xm


Offentlig transport
31 - Snarøya/Tonsenhagen/Grorud- gå av på Årvollveien og følg veien
videre oppover.
25 - Majorstuen/Karihaugen - Gå av på Årvollveien og følg veien
videreoppover.
33 - Filipstad/Ellingsrudåsen - gå av på Årvoll senter og følg
Årvollveien videre oppover.

Årvoll gård ligger en knapp 15 minutters kjøretur fra Oslo sentrum. I januar 2011 ble Kulturloftet offisielt åpnet etter en totalrenovering og ombygging av det gamle låveloftet.

Årvoll gård er et kulturelt og sosialt treffsted for bydelens beboere. Aktivitetene på gården organiseres i en fin miks mellom frivillig innsats, private og bydelens tilbud.

Vi har lokaler som passer til intimkonserter, revy, teater og små danseoppsetninger. Skal du ha møter, kurs eller konferanse er Årvoll gård det rette stedet.

Passer meget godt til bryllup, konfirmasjon, dåp/navnedag eller vennelag. Se under selskapsutleie og møtelokaler for mer informasjon.

Det er femten frivillige foreninger/lag som leier fast hos oss. For mer informasjon se venstre side under foreningsliv

Brukskunstnere:
Drengestua brukskunst.
Trollgubben treskjærer.
Tekstilkunstner.

For mer informasjon se meny til venstre.

Kontoret

Seksjonsleder Tina Arnesen
tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no
tlf. 46 86 96 85

Kultur og frivillighet  Ellen Thijn
tlf. 46 84 05 11
ellen.thijn@bbj.oslo.kommune.no

Utleie Mette Johansen/Edit Bø
Uleietelefonen er betjent
mandag -  fredag mellom kl. 9 - 15
tlf. 90 19 76 92
arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no


Isdammen

Øvre isdam er et kulturminne som drev uttak av is til hoteller og privathusholdninger helt fram til 1968. I 2009 kjøpte Oslo kommune ved Eiendom- og byfornyelsesetaten Øvre isdam av privat eier. Bydel Bjerke ba om, og fikk ansvaret for driften og utviklingen av stedet gjennom en leiekontrakt med etaten.


Tjernet Isdammen er kunstig anlagt i 1920 årene og har vært brukt til is-uttak fram til 1968. Tomten på eiendommen er ca. 44 mål hvorav selve tjernet utgjør ca. 4 mål. Eiendommen er bebygget med et våningshus, to annekser, tre uthus og en garasje. Bebyggelsen er oppført ca. 1920 med unntak av garasjen som ble oppført i 1960.

Mulighetsstudiet har tatt for seg både restaureringen av bygningene, ivaretakelse av Isdammen som kulturminne, Isdammen som inngangsportal til marka og stedets potensial som friluftsmøteplass i randsonen av Lillomarka. Det er blant annet sett på stedets potensial som helgekafé og utleielokale.

Restaureringsarbeidet er allerede i gang, og bydelen håper bygningene står ferdig til bruk sommeren 2011.

Øvre isdam ligger innen for markagrensen ca. 3 minutter fra parkeringsplassen øverst i Årvollveien og er en av inngangsportalene til Lillomarka fra Stig/Årvoll.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om Isdammen, kontakt
Håkon Gøthesen

Telefon: 995 13 804

Telefontid:
Tirsdag, onsdag og torsdag 12-15

hakon.gothesen@bbj.oslo.kommune.no