Årvoll gård - Kulturloftet

Utleietlf mandag - fredag fra kl. 9.00 og 15.00 tlf. 901 97 692

Velkommen til Årvoll gård

Årvoll gård er et kulturelt og sosialt treffsted for bydelens beboere. Aktivitetene på gården organiseres i et samarbeid mellom frivillig innsats, private og bydelens tilbud. 

Årvoll Gård leier ut lokaler til merkedager og jubileum såvel som  til intimkonserter, revy, teater, seminar og små danseoppsetninger. Vi har lokaler for leie til frivillige foreninger/lag. For mer informasjon om leie av lokaler se vår meny til venstre, gården kan også kontaktes via tlf, mail eller ved besøk.

Velkommen til Årvoll Gård.


Olavsrosa

Olavsrosa
I 2012 fikk Bydel Bjerke tildelt Olavsrosa for ivaretaking av historisk gardsanlegg som gir identitet og historisk forankring til bydelen, og for god bruk til samfunnstjenelige, kulturelle formål.


Dyrene på gården.

Dyrene på Årvoll Gård har private eiere under den frivillige organisasjonen Stallen på Årvoll Gård. Dyrene skaper god stemning og vi ønsker publikum velkommen til å hilse på dyrene som er på besøk hos oss.

For tiden har vi besøk av fire hester, to papegøyer(kakaduer), høns og duer.

Kakaduene og duene eies av tryllekunstneren Davido http://davido.no/ og brukes i hans kjente trylleshow. Si god dag til papegøyene som heter Maiken og Tina og kanskje du får svar.  

Kontakt oss

Seksjonsleder Tina Arnesen
tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no
tlf. 46 86 96 85

Gårdsbestyrer Edit Bø
edit.bo@bbj.oslo.kommune.no
tlf. 90 19 76 92

Kultur og frivillighet  Ellen Thijn
Kontortid hver mandag og tirsdag. Onsdag i like uker. Tlf. 46 84 05 11
ellen.thijn@bbj.oslo.kommune.no

Utleie Mette Johansen/Edit Bø
Mandag - Fredag 9.00 - 15.00
tlf. 90 19 76 92
arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no


Årvollveien 350590 Oslo

http://kart.gulesider.no/m/ar2Xm


Offentlig transport
31 - Snarøya/Tonsenhagen/Grorud- gå av på Årvollveien og følg veien
videre oppover.
25 - Majorstuen/Karihaugen - Gå av på Årvollveien og følg veien
videreoppover.
33 - Filipstad/Ellingsrudåsen - gå av på Årvoll senter og følg
Årvollveien videre oppover.

Isdammen

Øvre isdam er et kulturminne som drev uttak av is til hoteller og privathusholdninger helt fram til 1968. I 2009 kjøpte Oslo kommune ved Eiendom- og byfornyelsesetaten Øvre isdam av privat eier. Bydel Bjerke ba om, og fikk ansvaret for driften og utviklingen av stedet gjennom en leiekontrakt med etaten.


Tjernet Isdammen er kunstig anlagt i 1920 årene og har vært brukt til is-uttak fram til 1968. Tomten på eiendommen er ca. 44 mål hvorav selve tjernet utgjør ca. 4 mål. Eiendommen er bebygget med et våningshus, to annekser, tre uthus og en garasje. Bebyggelsen er oppført ca. 1920 med unntak av garasjen som ble oppført i 1960.

Mulighetsstudiet har tatt for seg både restaureringen av bygningene, ivaretakelse av Isdammen som kulturminne, Isdammen som inngangsportal til marka og stedets potensial som friluftsmøteplass i randsonen av Lillomarka. Det er blant annet sett på stedets potensial som helgekafé og utleielokale.

Restaureringsarbeidet er allerede i gang, og bydelen håper bygningene står ferdig til bruk sommeren 2011.

Øvre isdam ligger innen for markagrensen ca. 3 minutter fra parkeringsplassen øverst i Årvollveien og er en av inngangsportalene til Lillomarka fra Stig/Årvoll.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om Isdammen, kontakt
Håkon Gøthesen

Telefon: 995 13 804

Telefontid:
Tirsdag, onsdag og torsdag 12-15

hakon.gothesen@bbj.oslo.kommune.no