Historikk

Historie Årvoll gård

Årvoll gård er opprinnelig en gammel Akergård.
Årvoll kommer fra norrønt orravellir – orrhanevollene.


Gården tilhørte Oslo Domkapital (kirken) i 1396.
Etter reformasjonen i 1537 overtok kongen som hundre år etter solgte gården til velstående Christiania borgere.
Den mest kjente eieren var borgermester i Christiania, Nils Lauritssøn. Siden gikk gården i arv til Lauritssøn stedatter Maren Jensdatter Roll, som i 1665 overtok mer enn åtti gårder og gårdparter etter moren og stefaren!
Maren var en stridslysten og sta dame, etter å ha lagt seg ut med Gustav Wedel Jarlsberg da kommanderende general i Norge - ble hun satt i husarrest på en av sine andre gårder, Bredtvet lenger opp i Groruddalen..

Siden har gården skiftet eiere mange ganger og gårdstunet slik vi kjenner det i dag, har utviklet seg fra 1826. Både hovedbygningen og låven er bygd på flere ganger. Våningshuset ble bygd i empire stil i 1836. På slutten av 1800-tallet fikk bygningen et sveiser preg.

I 1872 ble gården en slektsgård.
Christoffer Opsahl kjøpte gården som ble i hans familie til 1950-årene, da Oslo kommune kjøpte gården.
Senere på 70 tallet ønsket Oslo kommune å bygge bensinstasjon og etter hvert et sykehjem. Innbyggerne på Årvoll ville det anderledes og  satte i gang med å fylle husene med aktiviteter for å bevare gården og utvikle et kultursenter. Innbyggerne drev på frivillig basis i ti år,før bydelen overtok forvaltningen av gården.

I dag er Årvoll gård et kulturelt og sosialt treffsted for mange mennesker og aktivitetene organiseres i en fin miks av frivillige, private og bydelens tilbud.

Mange lag og kulturforeninger holder til på gården. 
Og flere brukskunstnere, næringsdrivende.

Kulturloftet, "storstua" har plass til store konserter og selskap. Her blomstrer kulturen.   

Årvoll gård Kultursenter