Bjerke Husflidslag

Holder til i Våningshuset v/ bikuben

Tirsdager og medlemsmøter en onsdag i måneden.

Leder : Edit Bø -  bjerkehusflid@gmail.com


Høstens program hos Bjerke husflidslag 2023


3. september:   Kafé og bruktmarked på Årvoll gård                    kl. 12:00-15:30


13. september: Medlemsmøte, enkle spikketriks med Kjetil.        kl. 19:00-21:00 

                         Våningshuset på Årvoll gård

 

23. september: Familiespikking på Isdammen.                            kl. 12:00-16:00

                         Kom alle små, ta med forelder eller

                         besteforelder opp til Isdammen og spikk

                         deg et minne fra høsten. Vi steker sveler

                         og hjelper med spikkekniver og emner.


 

11. oktober:      Medlemsmøte vi får besøk av C. Hemsen.          kl. 19:00-21:00

                         Leverandør og verksted av skinn og

                         lærprodukter. I Våningshuset på Årvoll gård

 

8. november    Medlemsmøte, vi får besøk av strikke-Terje          kl. 19:00-21:00

                        «Selbuvottens historie»

                        Våningshuset på Årvoll gård

 

13. desember  Medlemsmøte, julemiddag for medlemmene.        

                        Invitasjon og påmeldingsinformasjon kommer


10. januar        Medlemsmøte, vi får besøk av Bunadtilvirkerne    kl. 19:00-21:00

                        «Bunad 1814» i Våningshuset på Årvoll gård