Årvoll gård, Fjøset er i utgangspunktet åpent hverdager, fra kl. 09.00 - 15.00


For kafé og andre, se de enkeltes åpningstider