Maleklubben møtes og maler to torsdager i måneden.
Det brukes akryl, akvarell og luktfri olje.
Alt etter hva man ønsker.

Det holders jevnlig kurs.


Vil du å være med oss er du hjertelig velkommen.
Leder og kasserer
Hans Halse  414 51 481          hanhalse@gmail.com  

Styremedlem
Anne Marie Haug 926 04 995 
mugin@online.no

Styremedlem

Sven Arne Alm diabolik.saa@gmail.com

 
Varamedlem

Vigdis Leikarnes Tisell vigdistisell@gmail.com