Brukerforum består av representanter fra alle foreningene.
Her planlegges alle felles arrangementer på gården:

Søndagskaféer, Vinter-, Sommer- og Jul på Årvoll gård.

Arbeidsutvalget skiftes ut hvert år og går på rundgang i foreningene    

Disse sitter i Brukerforumets styre i 2023

Leder
Bjerke Lions - Ivar Tollefsrud  ivtollef@online.no

Nestleder
Bjerke Dramatiske Selskab - Jeanett Corneliusen Jee jeejeanett@hotmail.co.uk

Styremedlem
Parsellhagelaget - Maria Eikefet - maria.eikefet@gmail.com

Kasserer
Stallen - Tone Øverlie - tonev@getmail.no

Varamedlem
Kvinnetreffen - Azmat Jabeen - kvinnetreff@hotmail.com

Sekretær
Arild Sørum - 
arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no    /
Helen Svensson - 
arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no