Årvoll gårds venner

Venneforeningen ble stiftet i 1986.
Mål: Ta vare på Årvoll Gård med tilhørende arealer, og arbeide for å utvikle området til et kultur- og aktivitetssenter.
Foreningen ønsker å engasjere så mange som mulig for å nå foreningens mål for gården. 

For å fremme målene skal foreningen:
-Utforme forslag og ideer til nye aktiviteter
-Bidra til rehabilitering og enklere vedlikehold av bygninger og utearealer
-Hjelpe til ved arrangementer og aktiviteter på gården

Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner kan være medlemmer.
Foreningen er innmeldt i Brønnøysundregistrene.
Foreningen har til en hver tid om lag 200 betalende medlemmer. 

Inntekten til foreningen kommer fra medlemskontingent, kafedrift og annen deltakelse i gårdens arrangementer.
Årvoll Gårds Venner anser det som viktig med godt samarbeid med Oslo kommune og de andre foreningene som bruker gården.
Vi tror det er gjennom dette at vi utvikler de sosiale og kulturelle tilbudene til beste for alle grupper i nærmiljøet.  
Bidrar til at Våningshuset og møbler blir satt i stand i Empire stil.
Har to medlemsmøter i året.
For våre medlemmer avholder vi hvert år en festlig sammenkomst eller en dagstur.
Foreningen er partipolitisk uavhengig.


Leder
Elin S. Rytterager905 49577elin_stein@hotmail.com

Styremedlem
Anne Lise Risnes906 83 723anne.lise.risnes.andersen@gmail.com

Styremedlem
Brita Thomassen951 77 387 Britoms@getmail.no

Kasserer
Karin Lillehagen928 33329karinlil@online.no

Styremedlem
Eli Nordheim466 30245 elnordhe@gmail.com


Varamedlem
Gunnar Larne900 46968 gunnarlarne@gmail.com