Årvoll parsellhagelag

Årvoll Parsellhagelag ble grunnlagt i 1981 og drifter 72 parseller ved Årvoll Gård.
Laget drives på dugnad, og alle medlemmene deltar i arbeidsgrupper, i tillegg til de to årlige fellesdugnadene i parsellhagen. 


Mer info: https://www.aarvoll-parsellhage.no/

Søknader: https://www.aarvoll-parsellhage.no/sok-om-parsellhage/