Årvoll gård

Isdammen - DamhusetØvre Isdam er et kulturminne som drev uttak av is til hoteller og privathusholdninger helt fram til 1968. I 2009 kjøpte Oslo kommune ved Eiendom- og byfornyelsesetaten Øvre isdam av privat eier. Bydel Bjerke ba om, og fikk ansvaret for driften og utviklingen av stedet gjennom en leiekontrakt med etaten.

Tjernet Isdammen er kunstig anlagt i 1920 årene og har vært brukt til is-uttak fram til 1968. Tomten på eiendommen er ca. 44 mål hvorav selve tjernet utgjør ca. 4 mål. Eiendommen er bebygget med et våningshus, to annekser, tre uthus og en garasje. Bebyggelsen er oppført ca. 1920 med unntak av garasjen som ble oppført i 1960.    

Øvre isdam ligger innen for markagrensen ca. 3 minutter fra parkeringsplassen øverst i Årvollveien og er en av inngangsportalene til Lillomarka fra Stig/Årvoll. Området ligger ca. 1 km fra Årvoll gård.

Telefon Helen Svensson (utleie): 901 97 692

Telefon Arild Sørum: 930 63 873

Damhuset

Utleie

Vi leier ut Damhuset til små sammenkoster, f. eks barnebursdag. Lokalet har kapasitet for maks 25 personer.

Det er ikke tilgang på kjøkkenutstyr, bestikk eller servise i lokalet. Leietaker må medbringe dette selv. Ta kontakt med Årvoll gård for booking og mer informasjon.

Telefon: 901 97 692    man - fre kl. 09 - 15
Mail: arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no