For å leie hele gården(alle utleielokaler) hele helgen

er pakkeprisen kr. 50 000,-.

* = unntatt Fjøset søndager grunnet fast søndagskafé.

Våningshuset

Ca. 30 sitteplasser

1 dag  u/dekkedag

Fredag

Lørdag

Søndag

Tid

kl.15-01

kl.11-01

ikke utleie

Pris

11000

12000

-

uten dekkedag

kl.10-24

9000

1 dag  u/dekkedag

Fredag

Lørdag

Søndag

Tid

kl.15-01

kl.11-01

ikke utleie

Pris

11000

12000

-

2 dager med dekkedag

Totalt

hel dag - 01

35 timer

10000

8000

18000

3 dager m/ dekkedag og ryddedag

Fredag (dekkedag)

Lørdag

Søndag (ryddedag)

Totalt

Tid

fra kl. 14

hel dag

til kl.24

59 timer

Pris

10000

15000

5000

30000

3 dager med dekke og rydde-dag

(dekke-dag)

(rydde-dag)

58

15

8000

10000

4000

22000

Kulturloftet

100 sitteplasser    

1 dag u/dekkedag

Fredag

Lørdag

Søndag

Tid

kl.14-01

kl.11-01

kl.12-24

Pris

14000

15000

14000

20000

20000

2 dager m/dekkedag

Fredag (dekkedag)

Lørdag

Totalt

Tid

fra kl. 14

til kl. 01

36 timer

Pris

10000

15000

25000

3 dager m/ dekkedag og ryddedag

Fredag (dekkedag)

Lørdag

Søndag (ryddedag)

Totalt

Tid

fra kl. 14

hel dag

til kl.24

59 timer

Pris

10000

15000

5000

30000

(dekkedag)

(ryddedag)

Fjøset

80 sitteplasser

1 dag  u/dekkedag

Fredag

Lørdag

Søndag

Tid

kl.15-01

kl.11-01

ikke utleie

Pris

11000

12000

-

14000

14000

14000

1 dag  u/dekkedag

Fredag

Lørdag

Søndag

Tid

kl.15-01

kl.11-01

ikke utleie

Pris

11000

12000

-

2 dager med dekkedag

Alle prisene er inkludert oppvask og vask av lokalet etter arrangementet.

Leietaker må rydde lokalet, skylle og stable oppvasken og kaste søppel før man forlater lokalet.