LIONS CLUB Bjerke


Vi ønsker å yte humanitær og sosial hjelp til mennesker i lokalmiljøet, uavhengig av den enkeltes bakgrunn og ståsted. Hjelpen ytes gjennom fysisk dugnad og ved finansiell støtte.

Medlemsmøtene holdes på Årvoll gård den tredje tirsdagen i måneden. Foruten vanlige møtesaker, forsøker vi på møtene å fylle på med interessante foredrag, og sette av tid til hyggelig samvær.


Vi ønsker flere aktive medlemmer – damer og herrer!


Ønsker du å vite mer om oss, vil vi svært gjerne treffe deg!

Send en e-post til: oslo.bjerke@lions.no, eller ring Ivar Tollefsrud på
tlf. 911 95 607, så tar vi kontakt og inviterer deg til en informasjonskveld.

Der vi gir deg et innblikk i hva Lions er, gjør og hvorfor vi ønsker deg som medlem. Det hadde vært stas, det!